Tango Essentials

Tango Essentials: een intensieve workshop om dieper in fundamentele bewegingsprincipes van de tango te duiken. Deze eerste editie gaat over:

Vloer – as – balans

We gaan van start met individuele oefeningen om het contact en het werken met de vloer te vergroten en we oefenen het gebruik van de eigen as. Vanuit deze basis wordt in het tweede deel van de workshop het contact met de ander aangegaan. We gaan dan aan de slag met principes als: het gebruik van je as, balans, en het behouden van het contact met jezelf en de ander.
Het laatste deel van de workshop gebruiken we om de 3 hoofdthema’s  vloer – as – balans met elkaar te integreren in de dans. In dit practica gedeelte van de workshop worden de paren op eigen niveau begeleid.

zaterdag 16 december
13:00-18:00 uur, in totaal 4 uur les
docenten Birkit & René
€ 60,- per persoon (incl koffie/thee/snacks)

Niveau: heel divers, maar met een minimum van 1 jaar tango-ervaring.
We werken individueel en in paren. Je kunt solo aanmelden maar je aanmelding is pas definitief als we een even aantal leiders en volgers hebben.
Van te voren aanmelden, bv per mail.