Privacy Statement

(PRIVACY STATEMENT, AVG & DISCLAIMER)

Privacy Statement

Tango La Zapada respecteert de privacy van de gebruikers van deze site, de deelnemers aan de cursussen, workshops en abonnees van de nieuwsbrieven, en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Zij gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming.

Tango La Zapada gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Dit Privacy Statement is bedoeld om je te informeren over het beleid van Tango La Zapada met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Tango La Zapada.

Als je gebruik maakt van de aangeboden en gefaciliteerde diensten van Tango La Zapada (cursussen, workshops, coaching, tangovakanties, etc. en nieuwsbrieven) vragen we je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

De contactgegevens van Tango La Zapada vind je HIER en onder iedere willekeurige pagina van onze website.

 

Persoonsgegevens van cursisten

Tango La Zapada verwerkt een aantal van je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan (één van) onze activiteiten (cursussen, workshops en tangovakanties) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (uitsluitend bij betaling via bank)

Wanneer in plaats van de gebruikelijke kwitantie die wij uitgeven bij betaling een rekening gewenst is zullen wij ook nog adresgegevens verwerken.
Indien nodig kan het zijn dat we je naar je geslacht, leeftijd en/of lengte vragen, dit uitsluitend in de context van het zoeken naar een geschikte danspartner en alleen indien je die vraag bij ons hebt neergelegd.

 

Persoonsgegevens van (overige) opdrachtgevers

Indien Tango La Zapada ingehuurd wordt voor optredens en/of het geven van workshops, trainingen of cursussen, verwerken wij meer persoonsgegevens ten behoeve van het uitgeven van offertes of het uitschrijven van rekeningen. De persoonsgegevens die wij dan verwerken:
– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– Voor- en achternaam van contactpersoon
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– (Post)adres (straat, PC, stad en land)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zap@tangolazapada.nl, dan verwijderen wij deze informatie uiteraard direct.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Tango La Zapada verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief*
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, bv verandering in lesdata of locatie etc.

*De nieuwsbrief wordt automatisch toegestuurd aan iedereen die zich meldt als cursist of deelnemer van een workshop, tangovakantie of andere lesvorm. Bij e-mail contact bedoeld voor informatie aanvraag of andere doeleinden dan een inschrijving voor één van onze activiteiten plaatsen we je nooit automatisch op onze mailinglijst. Onze nieuwsbrief wordt verzonden via MailChimp waardoor veiligheid juist extra gewaarborgd is. Ook is het via MailChimp heel eenvoudig om je eigen gegevens in te zien en aan te passen dan wel te verwijderen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tango La Zapada bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens in ieder geval zolang je cursist/deelnemer binnen onze school bent. Informatie die wij hebben moeten opgeven aan de belasting blijft op voorschrift van de belasting 7 jaar bewaard. Informatie voor de nieuwsbrief blijft net zolang bewaard als dat je actief lid blijft van de nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tango La Zapada verstrekt je gegevens nooit aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming. anders dan voor het doel noodzakelijk is of voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en tenzij zij daartoe gehouden is op grond van wettelijke bepaling.

 

Bezoek website

Op de website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden waaronder het ip-adres van je computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die je browser meestuurt of met cookies worden verkregen.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de website waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat ons zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt ons jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Tango La Zapada haar website en diensten afstemmen op jouw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie jou als gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

Onze website bevat links naar websites van derden, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het naleven van de privacywet door deze derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem hierover contact met ons op (zap@tangolazapada.nl) en wij zullen zo snel mogelijk handelen naar jouw verzoek.  Voor de nieuwsbrief kun je dit zelf doen via MailChimp.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tango La Zapada neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op zap@tangolazapada.nl

 

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Tango La Zapada met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle tips en suggesties hierover ontvangen we van harte!

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en aangepast. Tango La Zapada behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.

Hoewel Tango La Zapada alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Tangolazapada.nl is een website van Tango La Zapada.

 

© 2018 Tango La Zapada