Leren en noteren

Het is niet makkelijk om iets nieuws te leren, vaak zou je willen dat je iets gewoon al kon. Nieuwe muziek, nieuwe mensen, nieuwe bewegingen, nieuwe passen. Hoe ga je je dat eigen maken en hoe ga je het allemaal onthouden? En dan moet je ook nog proberen te leren samen met iemand die het ook moet leren. Kan het nog ingewikkelder?