Corona maatregelen

CORONA PROTOCOL & VOORWAARDEN

 

Algemeen:

 • Allereerst is het aan ons om jullie te vragen of jullie gezond zijn en geen ziekteverschijnselen hebben en ook niemand in jullie directe leefomgeving ziek is. Bij deze willen we iedereen vragen om je alleen op te geven voor een les/workshop als je voldoet aan deze door de overheid gestelde gezondheidseisen.
 • Verder gelden de algemene regels van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/…
 • En mocht je het hele dansprotocol (geschreven voor de dansondernemers) graag zelf willen inzien, dat vind je hier: https://www.dansondernemers.nl/…
 • NB: Wij werken niet met mondmaskers en/of handschoenen.

 

Samen dansen:

 • Op de dansvloer mogen we in dansparen dansen en je danspartner hoeft niet iemand uit je eigen huishouden te zijn. Binnen een les dans je met één partner en wisselen we niet met andere dansparen. Kies bij voorkeur een vaste danspartner voor al je dansmomenten (niet verplicht).
 • De docenten mogen cursisten wel aanraken en vasthouden en met jullie dansen als dat voor de les van belang is. Wij vinden dat helemaal geweldig, maar we begrijpen het ook als je daar wellicht nog niet aan toe bent. Laat ons weten als je liever (nog) niet met ons danst, daar hebben wij alle respect voor.
 • Op de dansvloer zullen we wel nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tussen de dansparen moeten vasthouden. We willen iedereen vragen hier zelf zo goed mogelijk op te letten. Ook als je zelf minder belang hecht aan de afstand. We willen graag voor iedereen een veilige dansvloer creëren.
 • Naast de dansvloer zijn we weer verplicht om onderling de 1,5 meter aan te houden. Vreemd, even wennen, maar zo zijn de regels.

 

Praktische aanpak rondom de lessen:

 • Wij hebben een ruim lesschema waarin we een uur effectief les geven en er tijd is ingeruimd waarin de ene groep het gebouw verlaat waarna de andere groep kan binnenkomen. De exacte planning wisselt per lesvorm (cursus/workshop), daar word je over geïnformeerd bij je aanmelding, hou je ajb aan de planning.
 • Bij binnenkomst handen wassen, dat kan op het toilet of bij ons in de keuken. Let erop dat je alleen gebruik maakt van het toilet dat bij ons in de gang aanwezig is. Het toilet direct bij de voordeur is voor nu uitsluitend voor de dansers van Al Hambra (de school beneden ons). Anders is het met schoonmaken voor ons niet meer bij te houden.
 • Kom met zo min mogelijk bagage, maar op schoenen wisselen wordt uiteraard wel gerekend.
 • Neem je eigen waterfles (of andere drankje) mee, water kun je uiteraard bijvullen, geen probleem. De pepermuntjes en koekjes hebben we helaas moeten wegzetten. Dus wil je snoepen zul je het ook zelf mee moeten nemen 😉

 

Verder nog over onze aanpak in de zaal:

 • Er zijn twee punten waar je je handen kunt wassen. Doe dit voor en ook na je les. We plaatsen ook handgel, maar wassen met zeep is veel effectiever.
 • Om je handen te drogen hebben we papieren handdoekjes, we willen je echter vragen om daar zo zuinig mogelijk mee om te gaan. Niet vanwege de kosten, maar wel vanwege het milieu. Corona is jammer genoeg niet alleen slecht voor onze gezondheid, het levert ook een enorme berg wegwerpproducten op. Laten we proberen om die afvalberg in ieder geval niet groter te maken dan strikt noodzakelijk.
 • We zullen zoveel mogelijk alle deuren open zetten zodat je die zo min mogelijk hoeft aan te raken.
 • Wij hebben een uitgebreid luchtverversingssysteem. Er wordt de hele tijd verse buitenlucht aangevoerd en op maar liefst drie punten in de zaal wordt lucht afgevoerd. Dit zorgt voor een constante luchtstroom in onze studio. Tussen de lessen, tijdens de pauze waarin de groepen wisselen blijft de installatie uiteraard ook aan.
 • De gang en toiletruimte zijn niet heel erg breed, we willen iedereen dan ook vragen om ook hier samen goed te navigeren zodat je een ander niet op minder dan 1,5 meter hoeft te passeren.
 • Wij ontvangen betaling bij voorkeur via de bank. Maar je mag bij ons ook altijd nog contant betalen.
 • Wij houden het schoonmaken van onze ruimtes zo goed mogelijk bij voor en op de lesdagen. Mocht je echter klachten, vragen of tips hebben, laat het ons meteen weten.

 

Huidige voorwaarden mbt cursussen/workshops:

 • Maximum aantal paren is nu 8 per groep. Minimum aantal 5 paren per groep. En tijdens de lessen wordt niet gewisseld van danspartner.
 • Voor alle lessen en workshops moet van te voren gereserveerd worden met een danspartner. Reserveren verplicht tot betaling.
 • Er kunnen alleen hele cursussen afgenomen worden. Losse lessen zijn alleen mogelijk wanneer de groep waarin de les gevolgd wordt in totaal niet meer dan 8 paren zal zijn.
 • Als er lessen uitvallen door ziekte van (een van) de docenten dan zullen deze lessen op een later tijdstip ingehaald worden. Wij geven geen geld terug maar zorgen dat het totaal aantal afgenomen lessen aangeboden wordt.
 • Als je lessen moet missen omdat jijzelf of iemand in jouw huishouden ziek is geworden dan kijken we samen naar een gepaste oplossing. Bijvoorbeeld lessen inhalen op een ander moment of bij langdurige uitval tegoedbon (met vervaldatum) voor de gemiste lessen. We geven ook in dit geval geen geld terug.
 • Mocht er onverhoopt weer een lockdown komen dan zullen we bij een korte sluiting de gemiste lessen doorschuiven. Gaat het langere tijd duren (tzt te bepalen) dan bieden we uiteraard weer dezelfde opties als we eerder deden: teruggave of doorschuiven van het tegoed dat op dat moment uitstaat.